Fuar Kuralları

Görsel ve işitsel bir gösteri yapılacak ise, bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşmamalıdır. Stand sınırından en fazla 1(bir) metre uzaklıkta ses düzeyinin 45 db’i aşmaması gerekmektedir. Ses düzeyinin bu miktarı aşması durumunda Ulusal Fuarcılık gösteriyi yapan şirketi iki kez uyaracaktır. Uyarılar sonuç vermez ise söz konusu MÜŞTERİ’nin elektriği kesilecektir. Elektrik enerjisinin verilmesi ULUSAL’ın tasarrufundadır.

 

Fuar alanı ve Standart stantlar, fuar açılışından bir tam gün önce ve sabah saat 09.00’da MÜŞTERİ’ye teslim edilir. Müşteri fuar açılış günü öncesi standını sergilemeye hazır duruma getirmekle yükümlüdür.

 

Fuar Alanı 3. şahıslar için mali mesuliyet sigortası ile sigorta güvencesi altındadır. Bu sigorta katılımcı firma malzeme, ürün ve çalışanlarının şahsi eşyalarına ilişkin SİGORTA GÜVENCESİ SAĞLAMAZ. Anılan malzeme, ürün ve eşyalar ile ilgili doğabilecek herhangi bir hasar ve kaybın sorumluluğunu taşımaz. Söz konusu sorumluluk doğrudan MÜŞTERİ’ye aittir. Bu nedenle müşteri’nin kendi stand, malzeme ve ürünlerini, fuar için görevlendireceği çalışanlarını her türlü riske karşı sigorta ettirmesi önerilir.

 

MÜŞTERİ kendisine tahsis edilen alanı başkasına kiralayamaz veya herhangi bir gerekçe ile başkasına tahsis edemez. Belirlenen bu standartlarda kalmak koşulu ile de olsa, komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan ULUSAL sorumlu değildir. Ancak daha yüksek standı inşa eden MÜŞTERİ’nin komşu standa bakan yükseltisini nefaset şartlarına uygun bir malzeme ile kapatması şarttır.

 

Standlar fuar kapanış gününü ve takip eden gün saat 12.00’ye kadar boşaltılacaktır. ULUSAL verilen zaman içinde fuar alanını boşaltmamış MÜŞTERİYE ait malzeme ve malları herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın fuar alanı dışına çıkartabilir. Bu nedenle yapılacak tüm harcamalar ile doğabilecek her türlü hasar ve kaybın sorumluluğu MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.

 

Fuar alanında kedi – köpek cinsi sosyal canlıların ve satışı yasak hayvanların sergilenmesi yasaktır. Bu yasağa uymayanlar fuar alanından çıkartılırlar ve hiçbir hak talep edemezler. Evcil hayvan sahibi stand firmaları kimliği olmayan evcil hayvanları standta bulundurmaları kendi sorumluluğundadır. Fuar alanına kucakta taşınan kedi ve köpeklerin girmesi organizatör firmanın tasarrufundadır, kimliksiz veya tehlike arz edebilecek evcil hayvanların girmesi yasaktır. Fuar alanında fuarın açık olduğu günlerde pazar günü hariç satış yapılması yasaktır.